Değerli Meslektaşlarım,


Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nün bu yıl 05 - 07 Mart 2020 tarihinde beşincisini düzenleyeceği BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİNE sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyorum.


Günümüzde bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü hızda bir gelişim olmakta ve bilgi gelişimi-değişiminin en yoğun olarak yaşandığı bilim dalları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ilk sıralarda yer almaktadır. Bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken çok önemli bir konu olan deneyim paylaşımı ve tartışmanın önemi giderek artmaktadır."Az konuşalım çok tartışalım" teması ile gerçekleştireceğimiz kongremizin temel amacı; kurs, konferans, panel ve bildiri sunumları eşliğinde konuları ve tedavi modalitelerini tartışmak, genç meslektaşlarımıza güncel uygulamalar konusunda mesajlar vermektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en iyi poster ve sözlü sunum ödülleri bu yıl da verilecektir. Bilimsel program, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgilenen her alandaki meslektaşlarımızın ilgisini uyandıracak şekilde seçilmiştir. Kongremize göndereceğiniz bilimsel çalışmalarınızla, toplantılarımıza göstereceğiniz yüksek ilginizle ve bilimsel tartışmalardaki katkılarınızla bu yıl da Kongremizin en önemli aktörlerinin sizler olacağına inanıyor, 5. BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİNE göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ediyorum.


Adana’nın ilkbahardaki güzelliklerini yaşayacağımız, katılımınızla anlam kazanacağına inandığımız 5. BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİNDE buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Prof. Dr. İlknur EROL
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Sorumlusu
5.Bahar Pediatri Günleri Kongre Başkanı