KONUŞMACI


Ayşe AKSOY

Ayşe AKSOY

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ni bitirdi. 2009’da KTÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Nöroloji yan dalı ihtisasını bitirdi. 2009-2019 yılları arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH çalıştı. 2014 yılında Doçent ve eğitim görevlisi oldu. Halen Temmuz-2019 dan itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nöroloji BD Başkanı olarak çalışıyor.