KONUŞMACI


Çetin OKUYAZ

Çetin OKUYAZ

1972'de Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tarsus'ta tamamladım. 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim. Tıp Fakültesi eğitimimin tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başladım. 2000 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasımı tamamladıktan sonra 2000-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD'da Çocuk Nörolojisi ihtisası yaptım. 2003 yılından beri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Mart 2006 tarihinde Doçent, Aralık 2012 tarihinde Profesör ünvanını aldım. Evli ve bir kız çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta Adresi

:

okuyazc@mersin.edu.tr

 

 

 

Telefon (İş)

:

-

 

 

 

Telefon (Cep)

:

 

 

 

 

Adres

:

Limonluk Mah. 2419 sok. Elit Site A Blok Daire:11 Yenişehir Mersin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

1/2003

 

 

 

 

 

Tez adı: Rolandik epilepsili çocuklarda nöropsikolojik ve davranışsal bulgular (2003) Tez Danışmanı:(KIVILCIM GÜCÜYENER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

 

 

 

 

HASTANELER/ANKARA DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

 

 

 

 

1/2000

 

 

 

 

 

Tez adı: KONJENİTAL HİPOTİROİDİZMLİ OLGULARDA LEVOTİROKSİN TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI KALP FONKSİYONLARININ EKOKARDİOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI (2020) Tez Danışmanı:(TAHSİN TEZİÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

 

 

 

 

28/Temmuz/1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESÖR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOÇENT

MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

2005-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT

MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 

 

 

2003-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

YILDIZ ÇOKSAN SERPİL, (2018). Wechsler çocuklar için zeka ölçeği IV ile absans epilepsi hastası çocukların bilişsel profillerinin ve akademik başarılarının incelenmesi, Mersin Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZARARSIZ MERYEM, (2009). Epilepside güvenliğin sağlanmasına ilişkin çocuğa ve ebeveynlere verilen eğitimin etkililiğinin değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Hemşirelik Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KAYACAN UGUR RAŞİT, (2018). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk acil servisine başvuran febril konvülziyon veya epilepsi nedeniyle takip edilen hastaların sosyodemografik biyokimyasal ve etyolojik yönden değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

AKÇA MEHTAP, (2017). Serebral palsili çocukların uyku kalite seviyesinin değerlendirilmesi ve anne/babaların depresyon/anksiyete ile ilişkisi, Mersin Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KÖMÜR MUSTAFA, (2012). Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda levetirasetam uygulamasının nöronal apopitozis ve motor yetiler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ŞEKER YILMAZ BERNA, (2011). Dirençli epilepsili çocuklarda IL-1 gen polimorfizmlerinin sıklığı, Mersin Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

KURSEL ONUR, (2010). Topiramat kullanan prepubertal epilepsili çocuklarda serum leptin, adiponektin, grelin, nöropeptit Y, IGF-1, IGF-BP3 seviyelerinin değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURPLE-N, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı:KÖMÜR MUSTAFA,Araştırmacı:SARIGEÇİLİ ESRA,Yürütücü:OKUYAZ ÇETİN,  Nutricia Research, , 01/03/2017 - 14/03/2019 (ULUSLARARASI)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE DE SEREBRAL PALSİ HASTALARINDA ETYOLOJİ VE BESLEME DURUMUNUDEĞERLENDİREN PROSPEKTİF KESİTSEL ÇALIŞMA, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı:POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,Araştırmacı:ÜNAY BÜLENT,Araştırmacı:KÖMÜR MUSTAFA,Araştırmacı:ÇARMAN KÜRŞAD BORA,Araştırmacı:IŞIKAY SEDAT,Araştırmacı:ARSLAN ELİF ACAR,Yürütücü:AYDIN KÜRŞAD,Araştırmacı:ÜNALP AYCAN,Araştırmacı:DÜNDAR NİHAL OLGAÇ,Araştırmacı:PER HÜSEYİN,Araştırmacı:YÜKSEL DENİZ,Araştırmacı:SARIOĞLU AYŞEGÜL ALPTEKİN,Araştırmacı:AKSOY AYŞE,Araştırmacı:ELDEŞ NİLÜFER,Araştırmacı:GÜNGÖR OLCAY,Araştırmacı:ÜNVER OLCAY,Araştırmacı:CANSU ALİ,Araştırmacı:OKUYAZ ÇETİN,Araştırmacı:GÜNGÖR SERDAL,Araştırmacı:GÜRKAŞ ESRA,Araştırmacı:ÇALIK MUSTAFA,Araştırmacı:KARTAL AYŞE, , 11/05/2016 - 24/02/2017 (ULUSAL)

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Bilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

2003-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,Sarıgecili Esra,Akca Mehtap,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Serebral palsili çocuklarda sosyodemografik veriler ve yürüme potansiyeli üzerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.  Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 248-256., Doi: 10.26559/mersinsbd.529408 (Yayın No: 5942167)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ ÇOKSAN SERPİL,ASLAN ASLI,ÇOKSAN SAMİ,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Cognitive profile and academic achievement of children with absence epilepsy.  EPILEPSY  BEHAVIOR, 95, 95-99., Doi: 10.1016/j.yebeh.2019.04.001 (Yayın No: 5027529)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜRGÜL SERKAN,BÜYÜKAKILLI BELGİN,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,BALLI EBRU,Özcan Tuba (2018).  Does levetiracetam administration prevent cardiac damage in adulthood rats following neonatal hypoxia/ischemia-induced brain injury?.  Medicina, 54(2), 1-15., Doi: 10.3390/medicina54020012 (Yayın No: 4565631)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,akbaş Yılmaz,ÜNAY BÜLENT,ARSLAN MUTLUAY,CANSU ALİ,ŞAHİN SEVİM,DİLBER CENGİZ,GÜNGÖR OLCAY,AKSOY AYŞE,YÜKSEL DENİZ,GÜRKAŞ ESRA,OKUYAZ ÇETİN,ÇOBANOĞULLARI MELTEM,ELDEŞ NİLÜFER,KÖMÜR MUSTAFA,ÇELİK TAMER,PER HÜSEYİN,ACER HAMİT,GENÇPINAR PINAR,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,ÜNALP AYCAN,EDİZER SELVİNAZ,YARAR

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

COŞKUN,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,ACAR ARSLAN ELİF,KARTAL AYŞE,GÜNGÖR SERDAL,ÖZGÖR BİLGE,ÇALIK MUSTAFA,TÜRKDOĞAN DİLŞAD,ÜNVER OLCAY,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,IŞIKAY SEDAT,ALPTEKİN AYŞEGÜL (2018).  A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy.  Clinical Nutrition ESPEN, 26, 27-34., Doi: 10.1016/j.clnesp.2018.05.002 (Yayın No: 4606023)

 

 

 

 

 

 

Aydin Kursad,Akbas Yilmaz,Unay Bulent,ARSLAN MUTLUAY,CANSU ALİ,Sahin Sevim,DİLBER CENGİZ,Gungor Olcay,Aksoy Ayse,YÜKSEL DENİZ,GÜRKAŞ ESRA,OKUYAZ ÇETİN,Cobanogulları Meltem,Eldes Nilufer,Komur Mustafa,Celik Tamer,PER HÜSEYİN,ACER HAMİT,Gencpinar Pınar,Dundar Nihal Olgac,ÜNALP AYCAN,Edizer Selvinaz,YARAR COŞKUN,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,Arslan Elif Acar,Kartal Ayse,GÜNGÖR SERDAL,Ozgor Bilge,Calik Mustafa,Turkdogan Dilsat,Unver Olcay,Poyrazoglu Hatice Gamze,IŞIKAY SEDAT,Sarioglu Aysugul Alptekin (2018).  A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy.  Clinical Nutrition ESPEN, 26, 27-34., Doi: 10.1016/j.clnesp.2018.05.002 (Yayın No: 4679983)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konuskan Bahadir,OKUYAZ ÇETİN,TAŞDELEN BAHAR,Hiz Kurul Semra,ANLAR FATMA BANU (2018).  Electrophysiological Subtypes and Prognostic Factors of Childhood Guillain Barre Syndrome.  Noro Psikiyatri Arsivi, 55, 199-204., Doi: 10.5152/npa.2017.16996 (Yayın No: 4556275)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,AKBAŞ YILMAZ,ÜNAY BÜLENT,ARSLAN MUTLUAY,CANSU ALİ,ŞAHİN SEVİM,DİLBER CENGİZ,GÜNGÖR OLCAY,AKSOY AYŞE,YÜKSEL DENİZ,GÜRKAŞ ESRA,OKUYAZ ÇETİN,ÇOBANOĞULLARI MELTEM,ELDEŞ NİLÜFER,KÖMÜR MUSTAFA,ÇELİK TAMER,PER HÜSEYİN,ACER HAMİT,GENÇPINAR PINAR,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,ÜNALP AYCAN,EDİZER SELFİNAZ,YARAR ÇOŞKUN,CARMAN KÜRŞAT BORA,ARSLAN ELİF ACAR,KARTAL AYŞE,GÜNGÖR SERDAL,ÖZGÖR BİLGE,ÇALIK MUSTAFA,TÜRKDOĞAN DİLŞAD,ÜNVER OLCAY,IŞIKAY SEDAT,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,SARIOĞLU AYŞEGÜL ALPTEKİN (2018).  A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy.  Clinical Nutrition ESPEN, 26, 27-34., Doi: 10.1016/j.clnesp.2018.05.002 (Yayın No: 4437135)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜRGÜL SERKAN,BÜYÜKAKILLI BELGİN,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,BALLI EBRU,ÖZCAN METİN TUBA (2018).  Does Levetiracetam Administration Prevent Cardiac Damage in Adulthood Rats Following Neonatal Hypoxia/Ischemia-Induced Brain Injury?.  Medicina-Lithuania, 54(2), 12, Doi: 10.3390/medicina54020012 (Yayın No: 4670894)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜRGÜL SERKAN,BÜYÜKAKILLI BELGİN,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,BALLI EBRU,ÖZCAN METİN TUBA (2018).  Does Levetiracetam Administration Prevent Cardiac Damage in Adulthood Rats Following Neonatal Hypoxia/Ischemia-Induced Brain Injury?.  Medicina, 54(2), 12, Doi: 10.3390/medicina54020012 (Yayın No: 4370683)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öztürk Zeynep,YILMAZ ÜNSAL,Konuşkan Bahadır,GÜCÜYENER KIVILCIM,DEMİR ERCAN,ANLAR FATMA BANU,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY AYŞE,KAÇAR BAYRAM AYŞE,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,SARIOĞLU BERRAK,KIPÇAK YÜZBAŞI BESTE,KILIÇ BETÜL,TAŞKIN BİRCE DİLGE,BULUT CAHİDE,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,GENÇSEL ÇİĞDEM,YÜKSEL DENİZ,ACAR ARSLAN ELİF,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,SERDAROĞLU GÜL,DEDA GÜLHİS,GÜRBÜZ GÜRKAN,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,ÖZKAN MEHPARE,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KUTLUK MUHAMMET GÜLTEKİN,ARSLAN MUTLUAY,SÖNMEZ F MÜJGAN,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,KOÇAK OZAN,AYDIN ÖMER FARUK,TOPTAŞ ÖZGE,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,BOZKURT ÖZNUR,ARICAN PINAR,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,EDİZER SELVİNAZ,HIZ KURUL SEMRA,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,YILMAZ TUBA SEVİM,YİŞ ULUÇ,ÖZTOPRAK ÜLKÜHAN,AYDOĞMUŞ ÜMMÜ,TOPÇU YASEMİN,KARALÖK ZEYNEP SELEN (2018).  Multiple Sclerosis with Onset Younger Than 10 Years in Turkey.  NEUROPEDIATRICS, 49(01), 51-58., Doi: 10.1055/s-0037-1608776 (Yayın No: 4680355)

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öztürk Zeynep,YILMAZ ÜNSAL,KONUŞKAN BAHADIR,GÜCÜYENER KIVILCIM,DEMİR ERCAN,ANLAR FATMA BANU,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY AYŞE,Bayram Ayşe Kaçar,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,Sarıoğlu Berrak,Yüzbaşı Beste Kıpçak,KILIÇ BETÜL,TAŞKIN BİRCE DİLGE,Bulut Cahide,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,Gençsel Çigdem,YÜKSEL DENİZ,ARSLAN ELİF ACAR,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,SERDAROĞLU GÜL,Deda Gülhis,Gürbüz Gürkan,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,TEKİN LEMAN ORGUN,CANPOLAT MEHMET,KAFALI MEHPARE,Direk Meltem Çobanoğulları,KUTLUK MUHAMMET GÜLTEKİN,ARSLAN MUTLUAY,SÖNMEZ FATMA MÜJGAN,Dündar Nihal Olgaç,Koçak Ozan,AYDIN ÖMER FARUK,Toptaş Özge,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,Bozkurt Öznur,ARICAN PINAR,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,Edizer Selvinaz,Kurul Semra Hız,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,YILMAZ TUBA SEVİM,YİŞ ULUÇ,KAYA ÜLKÜHAN,Aydoğmuş Ümmü,TOPÇU YASEMİN,KARALÖK ZEYNEP SELEN (2018).  Multiple Sclerosis with Onset Younger Than 10 Years in Turkey. 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

Neuropediatrics, 49(01), 51-58., Doi: 10.1055/s-0037-1608776 (Yayın No: 5414074)

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,ERDOĞAN SEMRA,Gunes Serkan,Ekinci Nuran,KALINLI EMİNE MERVE,Teke Halenur,Direk Meltem Çobanoğulları (2017).  Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life.  Journal of Child Neurology, 32(14), 1083-1091., Doi: 10.1177/0883073817737445 (Yayın No: 3807283)

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,ERDOĞAN SEMRA,Gunes Serkan,Ekinci Nuran,Teke Halenur,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM (2017).  Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life.  Journal of Child Neurology, 32(14), 1083-1091., Doi: 10.1177/0883073817737445 (Yayın No: 5856470)

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ A,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY A,AK BAYRAM,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,SARIOĞLU B,KİPÇAK YÜZBAŞI BESTE,OKUYAZ ÇETİN,KILIÇ B,YARAR COŞKUN,ÇAKSEN HÜSEYİN,İNCECİK FARUK,AKTAN GÜL,GÜMÜŞ HAKAN,TEKGÜL HASAN,PER HÜSEYİN,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,AYDIN ÖMER FARUK,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,KUMANDAŞ SEFER,HIZ AYŞE SEMRA,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,TAŞKIN BD,KARALÖK ZS,BULUT C,YILMAZ C,YÜKSEL DENİZ,ARSLAN EA,SERDAROĞLU G,GÜRKAŞ E,DEDA GÜLHİS,GÜRBÜZ G,ACER HAMİT,ÖZKAN M,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KUTLUK M,ARSLAN M,SÖNMEZ FATMA MÜJGAN,KOÇAK OZAN,BOZKURT Ö,ARICAN P,YILMAZ S,IŞIKAY SEDAT,KURUL SH,GÜNGÖR SERDAL,EDIZER S,YILMAZ TS,YİŞ ULUÇ,ÖZTOPRAK Ü,AYDOĞMUŞ Ü,TOPÇU YASEMİN,ÖZTÜRK ZEKAİ,GENÇSEL Ç,TOPTAŞ Ö,KAÇAR BAYRAM AYŞE (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 3895331)

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY AYŞE,Bayram Ayşe Kaçar,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,Sarıoğlu Berrak,Yüzbaşı Beste Kıpçak,Kılıç Betül,Taşkın Birce Dilge,Bulut Cahide,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,Gençsel Çigdem,YÜKSEL DENİZ,ACAR ARSLAN ELİF,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,Serdaroğlu Gül,Deda Gülhis,Gürbüz Gürkan,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,Özkan Mehpare,Direk Meltem Çobanoğulları,KUTLUK MUHAMMET GÜLTEKİN,ARSLAN MUTLUAY,Sönmez F Müjgan,Dündar Nihal Olgaç,KOÇAK OZAN,Aydın Ömer Faruk,Toptaş Özge,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,Bozkurt Öznur,Arıcan Pınar,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,Edizer Selvinaz,Kurul Semra Hız,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,Yılmaz Tuba Sevim,YİŞ ULUÇ,Öztoprak Ülkühan,Aydoğmuş Ümmü,TOPÇU YASEMİN,Öztürk Zeynep,KARALÖK ZEYNEP SELEN (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 5347659)

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY AYŞE,Bayram Ayşe Kaçar,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,Sarıoğlu Berrak,Yüzbaşı Beste Kıpçak,Kılıç Betül,Taşkın Birce Dilge,Bulut Cahide,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,Gençsel Çigdem,YÜKSEL DENİZ,Arslan Elif Acar,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,SERDAROĞLU GÜL,DEDA GÜLHİS,Gürbüz Gürkan,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,Özkan Mehpare,Direk Meltem Çobanoğulları,Kutluk Muhammet Gültekin,ARSLAN MUTLUAY,Sönmez F Müjgan,Dündar Nihal Olgaç,Koçak Ozan,Aydın Ömer Faruk,Toptaş Özge,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,Bozkurt Öznur,Arıcan Pınar,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,Edizer Selvinaz,Kurul Semra Hız,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,Yılmaz Tuba Sevim,YİŞ ULUÇ,Öztoprak Ülkühan,Aydoğmuş Ümmü,TOPÇU YASEMİN,Öztürk Zeynep,Karalök Zeynep Selen (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 4678578)

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılmaz Ünsal,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ AHMET,SERDAROĞLU AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,YARAR COŞKUN,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,KONUŞKAN BAHADIR,OKUYAZ ÇETİN,GÜRKAŞ ESRA,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,SERDAROĞLU GÜL,DEDA GÜLHİS,GÜMÜŞ HAKAN,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,CANPOLAT MEHMET,SÖNMEZ FATMA MÜJGAN,Koçak Ozan,AYDIN ÖMER FARUK,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,GÖKBEN SARENUR,KUMANDAŞ SEFER,yiş uluc (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 3722752)

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY A,KAÇAR BAYRAM AYŞE,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,SARIOĞLU B,KİPÇAK YÜZBAŞI BESTE,KILIÇ B,TAŞKIN BD,BULUT ARSLAN CAHİDE,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,YÜKSEL D,ARSLAN EA,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,SERDAROĞLU G,DEDA GÜLHİS,GÜRBÜZ G,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,ÖZKAN MUSTAFA,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KUTLUK MG,ARSLAN M,SÖNMEZ FATMA MÜJGAN,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,KOÇAK O,AYDIN ÖMER FARUK,TOPTAŞ O,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,BOZKURT Ö,ARICAN P,YILMAZ S,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,KURUL SH,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER T,YILMAZ TS,YİŞ ULUÇ,ÖZTOPRAK Ü,AYDOĞMUŞ Ü,TOPÇU YASEMİN,ÖZTÜRK Z,KARALÖK ZEYNEP SELEN (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 5821952)

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılmaz Ünsal,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,CANSU ALİ,AKSOY AYŞE,KARTAL AYŞE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,İNCECİK FARUK,TEBER SERAP,DEDA GÜLHİS,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,HIZ AYŞE SEMRA (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 3810394)

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

YILMAZ ÜNSAL,ANLAR FATMA BANU,GÜCÜYENER KIVILCIM,YARAMIŞ AHMET,CANSU ALİ,ÜNALP AYCAN,AKSOY AYŞE,Bayram Ayşe Kaçar,KARTAL AYŞE,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SERDAROĞLU AYŞE,KONUŞKAN BAHADIR,Sarıoğlu Berrak,Yüzbaşı Beste Kıpçak,KILIÇ BETÜL,Taşkın Birce Dilge,Bulut Cahide,YILMAZ CAHİDE,YARAR COŞKUN,OKUYAZ ÇETİN,Gençsel Çigdem,YÜKSEL DENİZ,Arslan Elif Acar,GÜRKAŞ ESRA,İNCECİK FARUK,Serdaroğlu Gül,Deda Gülhis,Gürbüz Gürkan,GÜMÜŞ HAKAN,ACER HAMİT,TEKGÜL HASAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,PER HÜSEYİN,EROL İLKNUR,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,CANPOLAT MEHMET,Özkan Mehpare,Direk Meltem Çobanoğulları,KUTLUK MUHAMMET GÜLTEKİN,ARSLAN MUTLUAY,Sönmez F Müjgan,Dündar Nihal Olgaç,Koçak Ozan,Aydın Ömer Faruk,Toptaş Özge,DUMAN ÖZGÜR,HERGÜNER MİHRİBAN ÖZLEM,Bozkurt Öznur,Arıcan Pınar,KESKİN YILMAZ SANEM,GÖKBEN SARENUR,IŞIKAY SEDAT,KUMANDAŞ SEFER,Edizer Selvinaz,Kurul Semra Hız,SAYGI SEMRA,TEBER SERAP,GÜNGÖR SERDAL,ALTUNBAŞAK ŞAKİR,HASPOLAT ŞENAY,SEZER TANER,Yılmaz Tuba Sevim,YİŞ ULUÇ,Öztoprak Ülkühan,Aydoğmuş Ümmü,TOPÇU YASEMİN,Öztürk Zeynep,KARALÖK ZEYNEP SELEN (2017).  Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database.  European Journal of Paediatric Neurology, 21(6), 864-872., Doi: 10.1016/j.ejpn.2017.06.004 (Yayın No: 5413483)

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,Gunes Serkan,Ekinci Nuran,KALINLI EMİNE MERVE,Tan Muhammet Emin,Teke Halenur,Direk Meltem Çobanoğulları,ERDOĞAN SEMRA (2017).  Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: Th impact of comorbidity.  EpilepsyBehavior, 71, 7-12., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.03.026 (Yayın No: 3588372)

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONUŞKAN BAHADIR,OKUYAZ ÇETİN,TAŞDELEN BAHAR,HIZ AYŞE SEMRA,ANLAR FATMA BANU (2017).  Electrophysiological Subtypes and Prognostic Factors of Childhood Guillain Barre Syndrome.  Noro Psikiyatri Arsivi, Doi: 10.5152/npa.2017.16996 (Yayın No: 4006265)

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,Gunes Serkan,Kalınlı Merve,Tan Muhammet Emin,Teke Halenur,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM (2017).  Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity.  Epilepsy  Behavior, 71, 7-12., Doi: 10.1016/j.yebeh.2017.03.026 (Yayın No: 5856478)

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,Güneş Serkan,Ekinci Nuran,OREKİCİ TEMEL GÜLHAN,Teke Halenur,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM (2017).  Sleep and quality of life in children with traumatic brain injury and ADHD.  The International Journal of Psychiatry in Medicine, 52(1), 72-87., Doi: 10.1177/0091217417703288 (Yayın No: 3794081)

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,güneş serkan,Teke Halenur,Ekinci Nuran,Yıldırım Fatma,OKUYAZ ÇETİN (2017).  Short-term efficacy and tolerability of methylphenidate in children with traumatic brain injury and attention problems.  Brain and Development, 39(4), 327-336., Doi: 10.1016/j.braindev.2016.11.005 (Yayın No: 5856459)

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİK YALÇIN,KÖMÜR MUSTAFA,Polat Ayse,Arslankoylü Ali Ertuğ,OKUYAZ ÇETİN,ERDOĞAN SEMRA (2016).  Is levetiracetam neuroprotective in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury?.  Bratislava Medical Journal, 117(12), 730-733., Doi: 10.4149/BLL_2016_140 (Yayın No: 5942006)

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİK YALÇIN,Atici Aytug,GÜLAŞI SELVİ,OKUYAZ ÇETİN,Makharoblidze Khatuna,SUNGUR MEHMET ALİ (2016).  Comparison of selective head cooling versus whole-body cooling.  Pediatrics International, 58(1), 27-33., Doi: 10.1111/ped.12747 (Yayın No: 5941888)

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallioğlu Olgu,Gurer Guliz,BOZLU GÜLÇİN,KARPUZ DERYA,Makharoblidze Khatuna,OKUYAZ ÇETİN (2015).  Evaluation of Neurodevelopment Using Bayley-III in Children with Cyanotic or Hemodynamically Impaired Congenital Heart Disease.  Congenital Heart Disease, 10(6), 537-541., Doi: 10.1111/chd.12269 (Yayın No: 5941853)

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

DUMAN ÖZGÜR,YÜREKLİ VEDAT ALİ,GENÇPINAR PINAR,KARAALİ KAMİL,GÜMÜŞ HAKAN,OKUYAZ ÇETİN,Hazar V,HASPOLAT ŞENAY (2015).  UNUSUAL CLINICAL CASES THAT MIMIC ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS..  Acta Clinica Croatica, 54(3), 371-377. (Yayın No: 5941790)

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,ÇELİK YALÇIN,Resitoglu Bora,Polat Ayse,Balci Senay,TAMER LÜLÜFER,ERDOĞAN SEMRA (2014).  Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic brain injury in neonatal rats.  Child’xxs Nervous System, 30(6), 1001-1009., Doi: 10.1007/s00381-014-2375-x (Yayın No: 5941508)

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,ÜNAL SELMA,OKUYAZ ÇETİN,ÖZGÜR ANIL (2014).  Moyamoya syndrome associated with sickle cell trait in a child.  Brain and Development, 36(6), 545-547., Doi: 10.1016/j.braindev.2013.07.010 (Yayın No: 5941584)

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,Makharoblidze Khatuna (2014).  Consistency between referral diagnosis and post-ENMG diagnosis in children..  Journal Of Pakistan Medical Association, 64(2), 179-183. (Yayın No: 5941445)

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDOĞDU GÖKHAN,KÖMÜR MUSTAFA,AVLAN DİNÇER,Sarı Ferda Bacaksızlar,DELİBAŞ ALİ,TAŞDELEN BAHAR,NAYCI ALİ,OKUYAZ ÇETİN (2013).  Relationship of bladder dysfunction with upper urinary tract deterioration in cerebral palsy.  Journal of Pediatric Urology, 9(5), 659-664., Doi: 10.1016/j.jpurol.2012.07.020 (Yayın No: 5941209)

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,Ozen Samim,OKUYAZ ÇETİN,Makharoblidze Khatuna,ERDOĞAN SEMRA (2013).  Neurodevelopment evaluation in children with congenital hypothyroidism by Bayley-III.  Brain and Development, 35(5), 392-397., Doi: 10.1016/j.braindev.2012.07.003 (Yayın No: 5941127)

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,ŞEKER YILMAZ BERNA,OKUYAZ ÇETİN (2013).  Predictors of Intractable Childhood Epilepsy.  Pediatric Neurology, 48(1), 52-55., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.09.008 (Yayın No: 5941069)

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,Kursel Onur,KÖMÜR MUSTAFA,TAMER LÜLÜFER (2012).  Evaluation of Appetite-Stimulating Hormones in Prepubertal Children With Epilepsy During Topiramate Treatment.  Pediatric Neurology, 47(6), 423-426., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.08.003 (Yayın No: 5941047)

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,Arslankoylü Ali Ertuğ,OKUYAZ ÇETİN,KeÇeli Meryem,DERİCİ YILDIRIM DİDEM (2012).  Management of Patients With Status Epilepticus Treated at a Pediatric Intensive Care Unit in Turkey.  Pediatric Neurology, 46(6), 382-386., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.03.013 (Yayın No: 5940878)

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLAT SELDA,OKUYAZ ÇETİN,Hallioğlu Olgu,MERT ERTAN,Makharoblidze Khatuna (2011).  Evaluation of growth and neurodevelopment in children with congenital heart disease.  Pediatrics International, 53(3), 345-349., Doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03230.x (Yayın No: 5940092)

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

TURHAN ALİ HAYDAR,Atici Aytug,OKUYAZ ÇETİN,Uysal Sercan (2010).  Single Enteral Loading Dose of Phenobarbital for Achieving Its Therapeutic Serum Levels in Neonates.  Croatian Medical Journal, 51(3), 215-218., Doi: 10.3325/cmj.2010.51.215 (Yayın No: 5940078)

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atici Aytug,BOZLU GÜLÇİN,TURHAN ALİ HAYDAR,Polat Ayse,NAYCI ALİ,OKUYAZ ÇETİN,TAŞKINLAR HAKAN (2008).  The role of trapidil on neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury.  Early Human Development, 84(4), 243-247., Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2007.06.005 (Yayın No: 5940011)

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallioğlu Olgu,OKUYAZ ÇETİN,MERT ERTAN,Makharoblidze Khatuna (2008).  Effects of antiepileptic drug therapy on heart rate variability in children with epilepsy.  Epilepsy Research, 79(1), 49-54., Doi: 10.1016/j.eplepsyres.2007.12.020 (Yayın No: 5939972)

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölmez Akgün,Yilmaz Deniz,TAN HÜSEYİN,DUMAN ÖZGÜR,GÜNGÖR SERDAL,OKUYAZ ÇETİN,ANLAR FATMA BANU (2007).  Cerebrospinal fluid pressures in subacute sclerosing panencephalitis.  Brain and Development, 29(7), 409-412., Doi: 10.1016/j.braindev.2006.11.012 (Yayın No: 5939921)

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,Atici Aytug,TURHAN ALİ HAYDAR,Polat Ayse,NAYCI ALİ,OKUYAZ ÇETİN,TAŞKINLAR HAKAN (2007).  Platelet-activating factor antagonist (ABT-491) decreases neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury.  Brain Research, 1143, 193-198., Doi: 10.1016/j.brainres.2007.01.094 (Yayın No: 5939858)

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,BİRBİÇER HANDAN,DORUK NURCAN,Atici Aytug (2006).  Bispectral Index Monitoring in Confirmation of Brain Death in Children.  Journal of Child Neurology, 21(9), 799-801., Doi: 10.1177/08830738060210090101 (Yayın No: 5939799)

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,SERDAROĞLU AYŞE,OKUYAZ ÇETİN,BİDECİ AYSUN,GÜCÜYENER KIVILCIM (2005).  Serum Insulin, Leptin, and Neuropeptide Y Levels in Epileptic Children Treated With Valproate.  Journal of Child Neurology, 20(10), 848-851., Doi: 10.1177/08830738050200101501 (Yayın No: 5939739)

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,GÜCÜYENER KIVILCIM,Karabacak NeŞe İlgİn,AYDIN KÜRŞAD,SERDAROĞLU AYŞE,Cingi Elİf (2004).  Tc-99m-HMPAO SPECT in the diagnosis of brain death in children.  Pediatrics

 

46.

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

International, 46(6), 711-714., Doi: 10.1111/j.1442-200x.2004.01976.x (Yayın No: 5939555)

 

 

 

 

Citak Elvan Caglar,GÜCÜYENER KIVILCIM,Karabacak Nese Ilgin,SERDAROĞLU AYŞE,OKUYAZ ÇETİN,AYDIN KÜRŞAD (2004).  Functional Brain Imaging in Sydenham’xxs Chorea and Streptococcal Tic Disorders.  Journal of Child Neurology, 19(5), 387-390., Doi: 10.1177/088307380401900513 (Yayın No: 5939530)

 

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,SERDAROĞLU AYŞE,GÜCÜYENER KIVILCIM (2003).  Utility of Electroencephalography in the Evaluation of Common Neurologic Conditions in Children.  Journal of Child Neurology, 18(6), 394-396., Doi: 10.1177/08830738030180060801 (Yayın No: 5939479)

 

 

 

 

 

 

SERDAROĞLU AYŞE,GÜCÜYENER KIVILCIM,ERDEM ÖZDAMAR SEVİM,TAN MEHMET ERSİN,OKUYAZ ÇETİN (2003).  Role of Apoptosis in Duchenne’xxs Muscular Dystrophy.  Journal of Child Neurology, 17(1), 66-68., Doi: 10.1177/088307380201700120 (Yayın No: 5939334)

 

 

 

 

 

 

Kapucu L Özlem,SERDAROĞLU AYŞE,OKUYAZ ÇETİN,KÖSE GÜLŞEN,GÜCÜYENER KIVILCIM (2003).  Brain Single Photon Emission Computed Tomographic Evaluation of Patients With Childhood Absence Epilepsy.  Journal of Child Neurology, 18(8), 542-548., Doi: 10.1177/08830738030180080401 (Yayın No: 5939497)

 

 

 

 

 

 

FIŞGIN TUNÇ,Gürer Yavuz,Teziç Tahsin,ŞENBİL NESRİN,Zorlu Pelin,OKUYAZ ÇETİN,Akgün Deniz (2002).  Effects of Intranasal Midazolam and Rectal Diazepam on Acute Convulsions in Children: Prospective Randomized Study.  Journal of Child Neurology, 17(2), 123-126., Doi: 10.1177/088307380201700206 (Yayın No: 5939391)

 

 

 

 

 

 

FIŞGIN TUNÇ,Gürer Yavuz,ŞENBİL NESRİN,Teziç Tahsin,Zorlu Pelin,OKUYAZ ÇETİN,Akgün Deniz (2000).  Nasal Midazolam Effects on Childhood Acute Seizures.  JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, 15(2), 833-835., Doi: https://doi.org/10.1177/088307380001501219 (Yayın No: 5939164)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,GÜNEŞ SERKAN,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,ekinci nuran,teke halenur,KALINLI EMİNE MERVE (2017).  ADHD in epilepsy and primary ADHD: The differences on symptom dimensions and quality of life.  9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  5.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3868093)

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,GÜNEŞ SERKAN,Ekinci Nuran,KALINLI EMİNE MERVE,Tan Emin,Teke Halenur (2017).  Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity.  9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  5.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3868108)

 

 

 

 

 

 

BOZKAYA YILMAZ SEMA,öncel eda,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,GENÇPINAR PINAR,sarıoğlu berrak,arıcan pınar,ERSEN ATİLLA,YILMAZ ÇİFTDOĞAN DİLEK,kılıç betül,ÇALIK MUSTAFA,karaca meryem,GÜMÜŞ HAKAN,OKUYAZ ÇETİN,KÖMÜR MUSTAFA,ince hülya (2019).  Serebral palsili hastaların immunizasyon durumunun değerlenidirilmesi.  21. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5587920)

 

 

 

 

 

 

YILDIZ ÇOKSAN SERPİL,ASLAN ASLI,ÇOKSAN SAMİ,OKUYAZ ÇETİN (2018).  ABSANS EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUKLARINBİLİŞSEL PROFİLLERİNİN WECHSLERÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ IV İLEİNCELENMESİ VE AKADEMİKBAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 388-389. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4494053)

 

 

 

 

 

 

ÖZGÜR ANIL,ESEN KAAN,BALCI YÜKSEL,TEN BARIŞ,Bebek Esra,OKUYAZ ÇETİN (2018).  Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review.  European society of neuroradiolgy 41st annual meeting (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4585950)

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN,Güneş Serkan,Ekinci Nuran,OREKİCİ TEMEL GÜLHAN,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM (2017).  Sleep and Quality of Life in Children with Traumatic Brain Injury and ADHD: A Comparison with Primary ADHD.  9th International Congress on Psychopharmacology  5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3807300)

 

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,GÜRKAŞ ESRA,GÜNGÖR OLCAY,KÖMÜR MUSTAFA,ÜNALP AYCAN,PER HÜSEYİN,ÇALIK MUSTAFA,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,POYRAZOĞLU HATİCE GAMZE,OKUYAZ ÇETİN,GÜNGÖR SERDAL,ÜNAY BÜLENT,ACAR ARSLAN ELİF,ŞAHİN SEVİM,ÜNVER OLCAY (2017).  Nutritional Status and Clinical Characteristics of Paediatric Patients with Cerebral Palsy in Turkey.  ESPGHAN Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3774558)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdakök PEDİATRİ (2017)., ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,OKUYAZ ÇETİN,  güneş kitapevi, Basım sayısı:1, ISBN:9789752776630, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5940061)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Yurdakök Pediatri, Bölüm adı:(Çocuk Nöroloji) (2017)., KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,  Güneş Yayınevi, Editör:Murat Yurdakök, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5672, ISBN:9789752776630, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3943886)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdakök Pediatri, Bölüm adı:(Guillain Barre Sendromu) (2017)., Direk Meltem,OKUYAZ ÇETİN,  Güneş Kitapevi, Editör:Murat Yurdakök, Banu Anlar, Basım sayısı:1, ISBN:97897527766305672, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4647656)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,Makharoblidze Khatuna,ÇELİK YALÇIN,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Çocuk Nöroloji Polikliniğinde Uzun Dönem Takipli Erken Doğan Bebeklerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Doi: 10.31020/mutftd.553690 (Kontrol No: 5933134)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,SARIGEÇİLİ ESRA,Akca Mehtap,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Serebral palsili çocuklarda sosyodemografik veriler ve yürüme potansiyeli üzerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.  Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 248-256., Doi: 10.26559/mersinsbd.529408 (Kontrol No: 5907570)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  ElektroensefalografininNörofizyolojik Temelleri, Polarite ve Montaj.  Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 1-5. (Kontrol No: 5907652)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atici Aytug,ÇELİK YALÇIN,GÜLAŞI SELVİ,TURHAN ALİ HAYDAR,OKUYAZ ÇETİN,SUNGUR MEHMET ALİ (2015).  Comparison of selective head cooling therapy and whole body cooling therapy in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy: Short term results.  Türk Pediatri Arşivi, 50(1), 27-36., Doi: 10.5152/tpa.2015.2167 (Kontrol No: 5941685)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

İPEK ROJAN,TEN BARIŞ,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Baş Ağrısından Tanıya İzole Nöro-Behçet Kime, Nasıl?: Bir Olgu Nedeniyle.  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi(P-217) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5130008)

 

 

 

 

 

OKUYAZ SELDA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Nöroloji Tarihinden Bir Kesit: Refleks Çekici.  21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5463409)

 

 

 

 

 

BOZKAYA YILMAZ SEMA,KARADAĞ ÖNCEL EDA,Dündar Nihal Olgaç,Gençpinar Pinar,Sarıoğlu Berrak,ARICAN PINAR,ERSEN ATİLLA,YILMAZ ÇİFTDOĞAN DİLEK,YÜKSEL MERVE FEYZA,BEKTAŞ ÖMER,TEBER SERAP,KILIÇ BETÜL,ÇALIK MUSTAFA,KARACA MERYEM,CANPOLAT MEHMET,KUMANDAŞ SEFER,PER HÜSEYİN,GÜMÜŞ HAKAN,ÖZTÜRK SELCAN,OKUYAZ ÇETİN,KÖMÜR MUSTAFA,İPEK ROJAN,ÖZBUDAK PINAR,ARHAN EBRU,İNCE HÜLYA (2019).  Serebral Palsili Hastaların İmmünizasyon Durumunun Değerlendirilmesi. Sema.  21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5437153)

 

 

 

 

 

İPEK ROJAN,TEN BARIŞ,DEMİR GÜNDOĞAN BEGÜMHAN,KÖMÜR MUSTAFA,DELİBAŞ ALİ,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Nadir  Bir Ataksi ve Yürüyememe Nedeni Antifosfolipid Antikor Sendromu.  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi(P-219) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5130022)

 

 

 

 

 

Bozkaya Yılmaz Sema,Karadağ Öncel Eda,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,GENÇPINAR PINAR,Sarıoğlu Berrak,Arıcan Pınar,Ersen Atilla,YILMAZ ÇİFTDOĞAN DİLEK,ÇALIK MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,KÖMÜR MUSTAFA,Gürbüz Gürkan,GAZETECİ TEKİN HANDE,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,YARAR COŞKUN,ÇAVUŞOĞLU DİLEK (2018).  Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi.  Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 3(3), 259-260. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5278530)

 

 

 

 

 

YILMAZ BOZKAYA SEMA,ÖNCEL KARADAĞ EDA,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,GENÇPINAR PINAR,SARIOĞLU BERRAK,ARICAN PINAR,ERSEN ATİLLA,YILMAZ ÇİFTDOĞAN DİLEK,ÇALIK MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,KÖMÜR MUSTAFA,GÜRBÜZ GÜRKAN,TEKİN GAZETECİ HANDE,ÇAVUŞOĞLU DİLEK (2018).  Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi..  Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 3(3), 259-259. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4812351)

 

 

 

 

 

yılmaz bozyaka sema,karadağ öncel eda,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,GENÇPINAR PINAR,sarıoğlu berrak,ARICAN PINAR,ersen atilla,YILMAZ ÇİFTDOĞAN DİLEK,ÇALIK MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,KÖMÜR MUSTAFA,gürbüz gürkan,GAZETECİ TEKİN HANDE,ÇARMAN KÜRŞAT BORA,YARAR COŞKUN,ÇAVUŞOĞLU DİLEK (2018).  Serebral Palsili Hastalarda İmmunizasyon Durumunun Değerlendirilmesi..  Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5732333)

 

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,KARPUZ DERYA,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,HALLIOĞLU KILINÇ OLGU,KUYUCU NECDET (2017).  Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun değerlendirilmesi.  3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 14 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4225221)

 

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,KARPUZ DERYA,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,HALLIOĞLU KILINÇ OLGU,KUYUCU NECDET (2017).  Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun değerlendirilmesi.  3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 14 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240743)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN FEYYAZ,SARI AYŞE AYÇA,DİNÇ ERDEM,OKUYAZ ÇETİN,ECEL MAHMUT (2017).  Oküler Myastenia Gravis: Atipik Bir Olgu.  TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3686930)

 

 

 

 

ERASLAN SEHER,DİNÇ ERDEM,OKTAY ÖZGÜN,SARI AYŞE AYÇA,OKUYAZ ÇETİN (2017).  Bilateral Abdusens Felci ve Psödotümör Serebrili Bir Çocuk Olgu.  TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3686926)

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,ÖZGÜR ANIL,OKUYAZ ÇETİN,KUYUCU NECDET (2017).  Acil servise gelen çocuk hastalarda serebral manyetik rezonans ve serebral diffüzyon manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesi.  6. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4225265)

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,KÖMÜR MUSTAFA,SÜRMELİ DÖVEN SERRA,KARPUZ DERYA,ÖZGÜR ANIL,ARSLANKÖYLÜ ALİ ERTUĞ,OKUYAZ ÇETİN,DELİBAŞ ALİ (2017).  Çocuklarda posterior reverzibl ensefalopati sendromu: Mersin Üniversitesi 10 yıllık deneyimi.  14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4225288)

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,KÖMÜR MUSTAFA,SÜRMELİ DÖVEN SERRA,KARPUZ DERYA,ÖZGÜR ANIL,ARSLANKÖYLÜ ALİ ERTUĞ,OKUYAZ ÇETİN,DELİBAŞ ALİ (2017).  Çocuklarda posterior reversibl ensefalopati sendromu: Mersin Üniversitesi 10 yıllık deneyim.  14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240733)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

Sarigecili Esra,Caglar Ezgi,YILDIZ ALTAN,OKUYAZ ÇETİN (2019).  A rare concurrence: gelastic seizures in a patient with right temporal nongalenic pial arteriovenous fistula.  CHILDS NERVOUS SYSTEM, 35(6), 1055-1058., Doi: 10.1007/s00381-019-04068-5 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942229)

 

 

 

 

 

 

 

Sarigecili Esra,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  A rare concurrence: Antibodies against Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein and N-methyl-d-aspartate receptor in a child.  Multiple Sclerosis and Related Disorders, 28, 101-103., Doi: 10.1016/j.msard.2018.12.017 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5945164)

 

 

 

 

 

 

 

Ekinci Nuran,Güneş Serkan,EKİNCİ ÖZALP,Kalinli Merve,OKUYAZ ÇETİN,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM (2019).  Levetiracetam-Related Mania-Like Symptoms.  Clinical Neuropharmacology, 42(3), 97-98., Doi: 10.1097/WNF.0000000000000335 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5856243)

 

 

 

 

 

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,BOZLU GÜLÇİN,ÖZGÜR ANIL,hallioğlu olgu,OKUYAZ ÇETİN (2019).  Intracranial hypotension in a boy with Marfan syndrome: a case report.  International Medicine(0), 1, Doi: 10.5455/im.32962 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940667)

 

 

 

 

 

 

 

KARABAKAN GÜLDANE,ÖZGÜR ANIL,OKUYAZ ÇETİN,YILDIRIM HÜSEYİN UTKU,ATICI ŞEBNEM (2018).  Improved spinal MRI findings after epidural blood patch administration: A pediatric case.  Egyptian Journal of Anaesthesia, 34(4), 165-167., Doi: 10.1016/j.egja.2018.07.004 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4489612)

 

 

 

 

 

 

 

Direk MeltemC,KÖMÜR MUSTAFA,ÖZGÜR ANIL,OKUYAZ ÇETİN (2018).  A rare cause of refractory epilepsy: Posterior periventricular nodular heterotopia.  Journal of Pediatric Neurosciences, 13(3), 340, Doi: 10.4103/JPN.JPN_178_17 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4611273)

 

 

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,OKUYAZ ÇETİN (2017).  Response to “Physical exercise to manage sleep problems in pediatric patients with epilepsy and ADHD”.  Epilepsy  Behavior, 75, 273, Doi: 10.1016/j.yebeh.2017.06.035 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3867605)

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİK YALÇIN,OKUYAZ ÇETİN,ARSLANKÖYLÜ ALİ ERTUĞ,Ceylaner Serdar (2017).  Lethal Neonatal Rigidity and Multifocal Convulsion Syndrome Case With a New Mutation in BRAT1.  Epilepsy  Behavior Case Reports, 25(8), 31-32., Doi: 10.1016/j.ebcr.2017.05.003 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3544854)

 

 

 

 

 

 

 

ÇELİK YALÇIN,OKUYAZ ÇETİN,ARSLANKÖYLÜ ALİ ERTUĞ,Ceylaner Serdar (2017).  Lethal neonatal rigidity and multifocal seizure syndrome with a new mutation in BRAT1.  Epilepsy  Behavior Case Reports, 8, 31-32., Doi: 10.1016/j.ebcr.2017.05.003 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3886596)

 

 

 

 

 

 

 

ÖZCAN KARA PINAR PELİN,KOÇ ZEHRA PINAR,OKUYAZ ÇETİN,ÇITAK ELVAN ÇAĞLAR,ZORLUDEMİR SUZAN,TEZOL ÖZLEM (2017).  PET-CT Imaging in a Rare Metabolic Myopathy Pediatric Case.  International Journal of Radiology  Radiation Therapy, 2(5), 39-39. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3926202)

 

 

 

 

 

 

 

KARA PELİN ÖZCAN,KOÇ ZEHRA PINAR,OKUYAZ ÇETİN,ÇITAK ELVAN ÇAĞLAR,ARSLANKÖYLÜ ALİ ERTUĞ,ZORLUDEMİR SUZAN,TEZOL ÖZLEM (2017).  PET-CT Imaging in a Rare Metabolic Myopathy Pediatric Case.  International Journal of Radiology  Radiation Therapy, 2(5), 39-39., Doi: 10.15406/ijrrt.2017.02.00039 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3545157)

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Yıldırım Veli,Direk Meltem Çobanogulları,Güneş Serkan,OKUYAZ ÇETİN,TOROS FEVZİYE (2017).  Neuroleptic Malignant Syndrome Associated with Valproate in an Adolescent.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 15(1), 76-78., Doi: 10.9758/cpn.2017.15.1.76 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4593365)

13.

 

 

 

 

 

ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,YILDIRIM VELİ,Güneş Serkan,BOZLU GÜLÇİN,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(4), 388-390., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.4.388 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942099)

14.

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,Ekinci Nuran,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Manic Symptoms Due to Methylphenidate Use in an Adolescent with Traumatic Brain Injury.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(3), 314-317., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.314 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942055)

15.

 

 

 

 

 

Güneş Serkan,EKİNCİ ÖZALP,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,YILDIRIM VELİ,OKUYAZ ÇETİN,TOROS FEVZİYE (2016).  Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(1), 104-106., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.1.104 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942027)

16.

 

 

 

 

 

EKİNCİ ÖZALP,Teke Halenur,Çiçek Sevgi,Güneş Serkan,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Status Epilepticus Associated With Risperidone and Methylphenidate in an Adolescent With Epilepsy.  Journal of Clinical Psychopharmacology, 36(6), 735-736., Doi: 10.1097/JCP.0000000000000578 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942115)

17.

 

 

 

 

 

BOZLU GÜLÇİN,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,OKUYAZ ÇETİN (2015).  Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report.  Brain and Development, 37(9), 901-903., Doi: 10.1016/j.braindev.2015.02.008 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5941827)

18.

 

 

 

 

 

ÜNVER OLCAY,İNCECİK FARUK,Dündar Hülya,KÖMÜR MUSTAFA,Ünver Afşin,OKUYAZ ÇETİN (2013).  Potassium Bromide for Treatment of Malignant Migrating Partial Seizures in Infancy.  Pediatric Neurology, 49(5), 355-357., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.016 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5941257)

19.

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,SARI AYŞE AYÇA,KÖMÜR MUSTAFA (2012).  Simultaneous Papilledema and Optic Disc Drusen in a Child.  Pediatric Neurology, 46(3), 187-188., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2011.12.002 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940708)

20.

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,Arslankoylü Ali Ertuğ (2012).  Midazolam-induced acute dystonia reversed by diazepam.  Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 28(3), 368, Doi: 10.4103/0970-9185.98346 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940941)

21.

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,Arslankoylü Ali Ertuğ,KARA ENGİN,DELİBAŞ ALİ,OKUYAZ ÇETİN (2012).  Recurrent and atypical posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with hypertension.  Annals of Indian Academy of Neurology, 15(3), 208, Doi: 10.4103/0972-2327.99721 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5941003)

22.

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,Arslankoylü Ali Ertuğ,OKUYAZ ÇETİN,KUYUCU NECDET (2012).  Atypical clinical course subacute sclerosing panencephalitis presenting as acute Encephalitis.  Journal of Pediatric Neurosciences, 7(2), 120, Doi: 10.4103/1817-1745.102574 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940831)

23.

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,EZGÜ FATİH SÜHEYL,Atici Aytug (2011).  A girl with spastic tetraparesis associated with biotinidase deficiency.  European Journal of Paediatric Neurology, 15(6), 551-553., Doi: 10.1016/j.ejpn.2011.04.012 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5942614)

24.

 

 

 

 

 

Arslankoylü Ali Ertuğ,Kutuk Meryem Ozlem,OKUYAZ ÇETİN,TOROS FEVZİYE (2011).  Neuroleptic malignant syndrome due to risperidone misdiagnosed as status epilepticus.  Pediatric Reports, 3(3), 19, Doi: 10.4081/pr.2011.e19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940108)

25.

 

 

 

 

 

KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,Arslankoylü Ali Ertuğ,KARA ENGİN,Atici Aytug (2011).  Acute necrotizing encephalopathy associated with novel influenza A (H1N1) virus in Turkey.  Journal Of Pakistan Medical Association, 61(12), 1237-1239. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5941368)

26.

 

 

 

 

 

SARI AYŞE AYÇA,OKUYAZ ÇETİN,ADIGÜZEL UFUK,Ateş Nurcan Aras (2009).  Uncommon Associations with Ataxia-Telangiectasia: Vitiligo and Optic Disc Drusen.  Ophthalmic Genetics, 30(1), 19-22., Doi: 10.1080/13816810802415256 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940056)

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,EZGÜ FATİH SÜHEYL,BİBEROĞLU GÜRSEL,Zeviani Massimo,Tiranti Valeria,Yιlgör Esat (2008).  Severe Infantile Hypotonia With Ethylmalonic Aciduria: Case Report.  Journal of Child Neurology, 23(6), 703-705., Doi: 10.1177/0883073807313048 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5940035)

28.

 

 

 

 

 

SERDAROĞLU AYŞE,GÜCÜYENER KIVILCIM,DURSUN İSMAİL,AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,Subaşı M,OR MERAL,Özkan B (2005).  Macular Retinitis as a First Sign of Subacute Sclerosing Panencephalitis: The Importance of Early Diagnosis.  Ocular Immunology and Inflammation, 13(5), 405-410., Doi: 10.1080/09273940490912335 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5939715)

29.

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,AYDIN KÜRŞAD,GÜCÜYENER KIVILCIM,SERDAROĞLU AYŞE (2005).  Treatment of electrical status epilepticus during slow-wave sleep with high-dose corticosteroid.  Pediatric Neurology, 32(1), 64-67., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2004.06.020 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5939573)

30.

 

 

 

 

 

AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,GÜCÜYENER KIVILCIM,SERDAROĞLU AYŞE,Akpek Sergin (2003).  Moyamoya Disease Presented With Migrainelike Headache in a 4-Year-Old Girl.  Journal of Child Neurology, 18(5), 361-363., Doi: 10.1177/08830738030180051501 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5939442)

31.

 

 

 

 

 

OKUYAZ ÇETİN,DEMİREL NİHAL (1999).  Epidermolizis Bülloza.  sürekli tıp eğitimi dergisi (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5688103)

32.

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 

Vaka Takdimi, Sarigecili Esra,Caglar Ezgi,YILDIZ ALTAN,OKUYAZ ÇETİN (2019).  A rare concurrence: gelastic seizures in a patient with right temporal nongalenic pial arteriovenous fistula.  CHILDS NERVOUS SYSTEM, 35(6), 1055-1058., Doi: 10.1007/s00381-019-04068-5 (Yayın No: 5942229)

1.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, Sarigecili Esra,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN (2019).  A rare concurrence: Antibodies against Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein and N-methyl-d-aspartate receptor in a child.  Multiple Sclerosis and Related Disorders, 28, 101-103., Doi: 10.1016/j.msard.2018.12.017 (Yayın No: 5945164)

2.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,YILDIRIM VELİ,Güneş Serkan,BOZLU GÜLÇİN,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(4), 388-390., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.4.388 (Yayın No: 5942099)

3.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, EKİNCİ ÖZALP,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,Ekinci Nuran,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Manic Symptoms Due to Methylphenidate Use in an Adolescent with Traumatic Brain Injury.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(3), 314-317., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.314 (Yayın No: 5942055)

4.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, Güneş Serkan,EKİNCİ ÖZALP,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,YILDIRIM VELİ,OKUYAZ ÇETİN,TOROS FEVZİYE (2016).  Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent.  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(1), 104-106., Doi: 10.9758/cpn.2016.14.1.104 (Yayın No: 5942027)

5.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, EKİNCİ ÖZALP,Teke Halenur,Çiçek Sevgi,Güneş Serkan,OKUYAZ ÇETİN (2016).  Status Epilepticus Associated With Risperidone and Methylphenidate in an Adolescent With Epilepsy.  Journal of Clinical Psychopharmacology, 36(6), 735-736., Doi: 10.1097/JCP.0000000000000578 (Yayın No: 5942115)

6.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, BOZLU GÜLÇİN,ÇOBANOĞULLARI DİREK MELTEM,OKUYAZ ÇETİN (2015).  Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report.  Brain and Development, 37(9), 901-903., Doi: 10.1016/j.braindev.2015.02.008 (Yayın No: 5941827)

7.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, ÜNVER OLCAY,İNCECİK FARUK,Dündar Hülya,KÖMÜR MUSTAFA,Ünver Afşin,OKUYAZ ÇETİN (2013).  Potassium Bromide for Treatment of Malignant Migrating Partial Seizures in Infancy.  Pediatric Neurology, 49(5), 355-357., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.016 (Yayın No: 5941257)

8.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, OKUYAZ ÇETİN,SARI AYŞE AYÇA,KÖMÜR MUSTAFA (2012).  Simultaneous Papilledema and Optic Disc Drusen in a Child.  Pediatric Neurology, 46(3), 187-188., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2011.12.002 (Yayın No: 5940708)

9.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, KÖMÜR MUSTAFA,Arslankoylü Ali Ertuğ,KARA ENGİN,DELİBAŞ ALİ,OKUYAZ ÇETİN (2012).  Recurrent and atypical posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with hypertension.  Annals of Indian Academy of Neurology, 15(3), 208, Doi: 10.4103/0972-2327.99721 (Yayın No: 5941003)

10.

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, KÖMÜR MUSTAFA,Arslankoylü Ali Ertuğ,OKUYAZ ÇETİN,KUYUCU NECDET (2012).  Atypical clinical course subacute sclerosing panencephalitis presenting as acute Encephalitis.  Journal of Pediatric Neurosciences, 7(2), 120, Doi: 10.4103/1817-1745.102574 (Yayın No: 5940831)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 

Vaka Takdimi, KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,Arslankoylü Ali Ertuğ (2012).  Midazolam-induced acute dystonia reversed by diazepam.  Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 28(3), 368, Doi: 10.4103/0970-9185.98346 (Yayın No: 5940941)

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,EZGÜ FATİH SÜHEYL,Atici Aytug (2011).  A girl with spastic tetraparesis associated with biotinidase deficiency.  European Journal of Paediatric Neurology, 15(6), 551-553., Doi: 10.1016/j.ejpn.2011.04.012 (Yayın No: 5942614)

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, Arslankoylü Ali Ertuğ,Kutuk Meryem Ozlem,OKUYAZ ÇETİN,TOROS FEVZİYE (2011).  Neuroleptic malignant syndrome due to risperidone misdiagnosed as status epilepticus.  Pediatric Reports, 3(3), 19, Doi: 10.4081/pr.2011.e19 (Yayın No: 5940108)

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, KÖMÜR MUSTAFA,OKUYAZ ÇETİN,Arslankoylü Ali Ertuğ,KARA ENGİN,Atici Aytug (2011).  Acute necrotizing encephalopathy associated with novel influenza A (H1N1) virus in Turkey.  Journal Of Pakistan Medical Association, 61(12), 1237-1239. (Yayın No: 5941368)

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, SARI AYŞE AYÇA,OKUYAZ ÇETİN,ADIGÜZEL UFUK,Ateş Nurcan Aras (2009).  Uncommon Associations with Ataxia-Telangiectasia: Vitiligo and Optic Disc Drusen.  Ophthalmic Genetics, 30(1), 19-22., Doi: 10.1080/13816810802415256 (Yayın No: 5940056)

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, OKUYAZ ÇETİN,EZGÜ FATİH SÜHEYL,BİBEROĞLU GÜRSEL,Zeviani Massimo,Tiranti Valeria,Yιlgör Esat (2008).  Severe Infantile Hypotonia With Ethylmalonic Aciduria: Case Report.  Journal of Child Neurology, 23(6), 703-705., Doi: 10.1177/0883073807313048 (Yayın No: 5940035)

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, SERDAROĞLU AYŞE,GÜCÜYENER KIVILCIM,DURSUN İSMAİL,AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,Subaşı M,OR MERAL,Özkan B (2005).  Macular Retinitis as a First Sign of Subacute Sclerosing Panencephalitis: The Importance of Early Diagnosis.  Ocular Immunology and Inflammation, 13(5), 405-410., Doi: 10.1080/09273940490912335 (Yayın No: 5939715)

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, OKUYAZ ÇETİN,AYDIN KÜRŞAD,GÜCÜYENER KIVILCIM,SERDAROĞLU AYŞE (2005).  Treatment of electrical status epilepticus during slow-wave sleep with high-dose corticosteroid.  Pediatric Neurology, 32(1), 64-67., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2004.06.020 (Yayın No: 5939573)

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaka Takdimi, AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,GÜCÜYENER KIVILCIM,SERDAROĞLU AYŞE,Akpek Sergin (2003).  Moyamoya Disease Presented With Migrainelike Headache in a 4-Year-Old Girl.  Journal of Child Neurology, 18(5), 361-363., Doi: 10.1177/08830738030180051501 (Yayın No: 5939442)

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite Dışı Deneyim

 

 

2005-

Doçent

 

 

 

Mersin Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti, (Diğer)

2003-2005

Yardımcı Doçent

 

 

 

Mersin Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçenti, (Diğer)

2000-2003

Yan dal asistanı

 

 

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Çocuk Nörolojisi Yan dal asistanlığı, (Diğer)

1995-2000

Asistan

 

 

 

Dr. Sami  Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Mrk , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlığı, (Diğer)