KONUŞMACI


Emel ALTUNCU

Emel ALTUNCU

 

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: EMEL ALTUNCU
Doğum Tarihi: 06.08.1972
Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi

1996

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

SSK. Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi

2008

Doçentlik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı

-

2012

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: 5000 canlı doğumda düşük doğum ağırlıklı bebek oranı ve etyolojideki risk faktörleri (Klinik Şefi Dr. Sultan Kavuncuoğlu)
Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Sağlıklı term yenidoğanlarda yaşamın ilk dakikalarındaki kalp hızı ve oksijen saturasyon persantilleri (Prof.Dr. Eren Özek)
Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.  

SSK. Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

1997-2001

Uzman

SSK. Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi

2001-2005

Dr. Yan dal Ar. Gör

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı

2005-2008

Uzman

SB. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi

2008-2009

Neonatolog

Sağlık Bakanlığı, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

2009-2012

Neonatolog

Özel Emsey Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

2012-2015

Neonatolog

Özel Gebze Konak Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

2015-