KONUŞMACI


M.Derya ERÇAL

M.Derya ERÇAL

M.Derya Erçal                                                                               
Prof Dr
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı  ve Hastalıkları AD-Genetik BD ve
DEGETAM(Dokuz Eylül Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi), İzmir.

1954 Konya doğumludur. Konya Maarif Koleji(1969), Ankara Fen Lisesi(1972), Hacettepe Tıp Fakültesi(1978) mezunudur. Pediatri uzmanlık eğitimini Hacettepe Çocuk Hastanesinde(1978 -1982) tamamlamış, askerlik ve zorunlu hizmet sonrası Hacettepe Çocuk hastanesi Genetik ünitesinde, öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamıştır(Mart 1988). Sitogenetik eğitimini(1990) Karolinska  Enstitüsünde (Stockholm, İsveç), Prof Jan Linsten’in klinik genetik departmanında, Doç Karen Bröndum-Nielsen  ve Doç Dr The Hung Bui ile çalışarak geliştirmiş ve prenatal sitogenetik yöntemlerin ilk denemelerini çalıştığı kurumda uygulamaya başladıktan bir süre sonra (Aralık 1991)  Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’na yardımcı doçent olarak atanmış, Klinik Genetik Ünitesini kurarak, prenatal sitogenetik çalışmaları ülkemizde ilk başlatanlardan biri olmuştur. 1993 yılında doçentlik ünvanı verilmiş,  1994‘de “H.A. Chapman Instıtute of Medical Genetics” (Tulsa, Oklahoma, USA)’da  Prof Dr Burhan SAY’ın nezaretinde çalışmış, Dr Nancy Carpenter’ın yanında Moleküler Sitogenetik,  Moleküler Genetik, Preimplantasyon Genetik Tanı ve Mikromanüpülasyon eğitimi almış ve uygulamalar yapmıştır.  1999 yılında,  Dokuz Eylül Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da Profesörlüğe atanmıştır. 2002 yılında Çocuk Sağ.ve Hast. AD’da Genetik Bilim Dalının, 2004 yılında ise Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Dokuz Eylül Üniversitesi Genetik Tanı Merkezinin (DEGETAM)  yapısını kuran ekibin sorumlusu olmuştur. 2007 yılında, Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde Tıbbi Genetik AD’ı çalışma arkadaşlarıyla birlikte yapılandırmış,  2011 yılında Genetik yandal uzmanlığını almıştır. Halen aynı kurumda çalışmalarına  devam etmektedir. Yayınlarına 400 civarında atıf yapılmıştır.