KONUŞMACI


M.Oğuz CANAN

M.Oğuz CANAN

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı


Eğitim


     

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Çocuklardaki Yemek borusu-Mide-Barsak Hastalıkları 

Tekrarlayan kusma ve hırıltı (reflü ile ilişkili olanlar)

Mide ağrısı ve tüm sindirim sorunları (gastrit-ülser-reflü)

Düzelmeyen kabızlık 

Düzelmeyen ishaller ( Çölyak-Kistik Fibrozis-Alerjik Barsak Hastalıkları)

Ağızdan kan gelme veya kanlı dışkılama 

İnflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn-Ülseratif Kolit) 

Çocuklardaki Karaciğer ve Safra kesesi -Safra Yolu Hastalıkları 

Uzamış sarılık

Karaciğer enzimlerinde uzun süreli ve nedeni bilinmeyen yükselme

Nedeni bilinmeyen karaciğer-dalak büyümesi

Safra kesesinde ve safra yollarında taş

Viral hepatitler (Hepatit A, B, C…)

Kronik karaciğer hastalıkları (Wilson hastalığı-KF-metabolik karaciğer hastalıkları)

Karaciğer yağlanması ve kanda yağ düzey bozuklukları

Ağır karaciğer yetmezliği 

Karaciğer Transplantasyonu ( Transplantasyona hazırlık ve sonrasında izlem) 

Beslenme Bozuklukları 

Büyüme geriliği-kilo alamama

Obesite

Yutma güçlüğü

Tekrarlayan kusma

     

Tezler


     

Uzmanlık Tezi: Ocak 1993- Ocak 2001 Tarihleri Arasındaki Akut Romatizmal Ateşli Hastaların Retrospektif Olarak Klinik ve Epidemiyolojik Yönden Değerlendirilmesi

Yan Dal Uzmanlık Tezi : Çocuklarda Dispepsi Semptom Ölçeğinin Fonksiyonel-   Organik   Dispepsiyi Ayırmadaki Değeri