5 MART 2020 KURSLAR


ÇOCUKLARDA EPİLEPSİ KURSU
Kurs Başkanı:  Dr. İlknur Erol, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU
Kurs Başkanı:  Dr. Oğuz Canan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇOCUK NEFROLOJİDE OLGULARLA İNTERAKTİF ACİLLER KURSU
Kurs Başkanı:  Dr. Aytül Noyan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

PREMATÜRE YENİDOĞANDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KURSU
Kurs Başkanları:  Dr. Hande Gülcan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dr. Bilin Çetinkaya, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇOCUK YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Başkanları:  Dr. Dinçer Yıldızdaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dr. Murat Özkale, Seyhan Devlet Hastanesi

Kurs Başkanı:         Dr. İlknur Erol, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 13.45 Febril konvülsiyon güncelleme
Dr. Ayşe Aksoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.45 - 14.15 Afebril konvulsiyon ve epilepside güncelleme
Dr. Kürşat Bora ÇARMAN, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.15 - 14.30 Çay ve Kahve Arası
14.30 - 15.00 Epilepsi ile karışan durumları güncelleme
Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.00 - 15.30 Metabolik ve immun epilepsileri güncelleme
Dr. Deniz YÜKSEL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.30 - 15.45 Çay ve Kahve Arası
15.45 - 16.15 Status epileptikus yönetiminde güncelleme
Dr. Çetin OKUYAZ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.15 - 16.45 Epilepsi tedavisi; antiepileptik ilaçlar, VNS, ketojenik diyet ve cerrahi
Dr. Kürşad Aydın, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.45 - 17.15 Kapanış-DeğerlendirmeKurs Başkanı:         Dr. Oğuz Canan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 13.45 Malnütrisyon taraması ve değerlendirilmesi
Dr. Figen Özçay, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.45 - 14.15 Tamamlayıcı beslenme
Dr. Birol Öztürk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14.15 - 14.30 Çay ve Kahve Arası
14.30 - 15.00 Besin alerjilerinde beslenme
Dr. Oğuz Canan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.00 - 15.30 Enteral beslenme, formüla ve enteral ürünler
Dr. Gökhan Baysoy, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.30 - 15.45 Çay ve Kahve Arası
15.45 - 16.15 Parenteral beslenme
Dr. Yusuf Usta, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.15 - 16.45 Çocuklarda vitamin ve mineral desteği
Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.45 - 17.15 Kapanış-DeğerlendirmeKurs Başkanı:         Dr. Aytül Noyan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Akut böbrek hasarı; tanım, etyoloji, patogenez
Dr. Ayşe Balat, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.00 - 14.45 Akut böbrek hasarı tedavisi ve acil diyaliz endikasyonları
Dr. Nurcan Cengiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.45 - 15.00 Çay ve Kahve Arası
15.00 - 15.45 Elektrolit bozuklukları ve tedavisi
Dr. Aysun Karabay Bayazıt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.45 - 16.30 Hipertansif aciller
Dr. Aytül Noyan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.30 - 17.15 Ürolojik aciller
Dr. Abdülkerim Temiz, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.15 - 17.30 Kapanış-DeğerlendirmeKurs Başkanları:    Dr. Hande Gülcan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
                                 Dr. Bilin Çetinkaya, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Preterm yenidoğanda akciğer koruyucu solunum desteği
Dr. Hasan Kılıçdağ, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.00 - 14.45 Preterm yenidoğanda parenteral beslenme
Dr. Ayla Günlemez, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.45 - 15.00 Çay ve Kahve Arası
15.00 - 15.45 Preterm yenidoğanda enteral beslenme, sorunlar ve çözüm yolları
Dr. Ferda Özlü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.45 - 16.30 Preterm bebeklerde intraventriküler kanama periventriküler lökomalazi korunma ve tedavi
Dr. Emel Kayrak Altuncu, Gebze Konak Hastanesi
16.30 - 16.45 Çay ve Kahve Arası
16.45 - 17.30 Preterm bebek kısa ve uzun dönem izlemde yapılması gerekenler
Dr. Selvi Gülaşı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
17.30 - 17.45 Kapanış-DeğerlendirmeKurs Başkanları:    Dr. R. Dinçer Yıldızdaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
                                 Dr. Murat Özkale, Seyhan Devlet Hastanesi
13.00 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.15 Akut solunum yetmezliğine yaklaşım
Dr. Murat Özkale, Seyhan Devlet Hastanesi
14.15 - 15.00 Akut bilinç değişikliği ve komatöz hastaya yaklaşım
Dr. Ali Ertuğ Arslanköylü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
15.00 - 15.15 Çay ve Kahve Arası
15.15 - 16.00 Mekanik ventilatör yönetimi
Dr. Tanıl Kendirli, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.00 - 16.45 Septik şok ve tedavide yenilikler
Dr. R. Dinçer Yıldızdaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.45 - 17.15 Kapanış-DeğerlendirmeKurs Kayıtlarımız Dolmuştur. Yoğun İlginizden Dolayı Teşekkür Ederiz.